RAAMATUPIDAMISTEENUSED HÕLMAVAD JÄRGMIST:

• Esmaste dokumentide nõuetele vastavuse töötlemine ja kontrollimine

• Müügi- / ostuarvde

• Palgaarvestus

• Pangaväljavõtte töötlemine

• Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile 
• Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile

• Vahearuande koostamine (bilanss, kasum / kahjum)

• Aastaaruande koostamine ja esitamine Ettevõtteportaalis

• Mineviku perioodide taastamine

• Sisemise raamatupidamiseeskirjade koostamine

• Kliendi tasuta nõustamine


Dokumentide töötlemiseks kasutame tarkvara 1C 7.7 ja Monitorit.

Konkom OÜ © 2018 • Reg: 10064125 • VAT:  EE100314191 • Pärnu mnt 102-15 Tallinn 11312 Estonia
• Phone: +372 645 0211 • Mobile: +372 56 633 357 • info@konkom.ee